Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Σχεδιασμός - Υλοποίηση
Παύλος Πασχάλης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας, 2020