Αναπληρωτές Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εάν είστε αναπληρωτής εκπαιδευτικός το τρέχον σχολικό έτος και διαμένετε σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο που έχει αναστείλει την λειτουργια του, παρακαλούμε συνδεθείτε προκειμένου να δηλώσετε το μέρος διαμονής σας.

Η σύνδεση πραγματοποιείται με τα στοιχεία σύνδεσής σας στη ΓΓΠΣ.

Είσοδος
Σχεδιασμός - Υλοποίηση
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2020